/ Wijkbeheer

Westergouwe is een aantrekkelijke groene en waterrijke wijk in aanbouw. Dat willen we graag zo houden. Om dat te realiseren werken verschillende partijen aan de bouw, onderhoud en beheer van de wijk. Samen met u als eerste bewoner van Westergouwe zorgen we ervoor dat het prettig wonen is. Zelfs als nu de wijk volop in ontwikkeling is.

Het laten meedenken en meewerken van bewoners is een belangrijk speerpunt. Het doorgeven van meldingen helpt ons om tijdig in te spelen op eventuele ongemakken. Zo houden we de openbare ruimte mooi, schoon en heel. U kunt uw melding doen bij het Meldpunt Openbare Ruimte van gemeente Gouda.

MELDING DOEN

Het Meldpunt Openbaar Gebied van Gouda is bereikbaar via www.gouda.nl, via tel-nummer 140182, of de Slim Melden App van de gemeente Gouda (voor Android of iOS).  Informatie over Afval & Milieu, Verkeer & vervoer en Wonen & (ver)bouwen vindt u ook op www.gouda.nl. Uw meldingen worden geregistreerd en aan de verantwoordelijke collega’s doorgegeven. Uw naam, adres en postcode en telefoonnummer worden genoteerd.

Ook als u plannen heeft te gaan bouwen, verbouwen of een initiatief wilt starten zoals ‘Groen moet je Doen’ is gemeente Gouda uw aanspreekpunt.

APV

De gemeente Gouda heeft regels opgesteld om de stad leefbaar te houden (Algemene Plaatselijke Verordening). Het overtreden hiervan is strafbaar en kan leiden tot een boete. Medewerkers van projectbureau Westergouwe houden in samenwerking met de politie toezicht op naleving van de regels. Ervaart u overlast, bijvoorbeeld door vernieling of vervuiling, meld dit dan. Bij gevaarlijke situaties kunt u direct contact opnemen met het algemene nummer van de politie 0900-8844.

WIJKAGENT

Westergouwe heeft een wijkagent vanuit politieteam Gouda: Nick den Heijer. Korte Akkeren valt ook binnen onder zijn werkgebied. Hij is bereikbaar via algemeen nummer 0900-8844 en een contactformulier.