/ Afvalinzameling

Afvalverwerkingsbedrijf Cyclus neemt voor Gemeente Gouda de zorg voor de afvalinzameling uit handen. De wijk Westergouwe heeft ondergrondse containers voor restafval en opstelplaatsen voor papier, GFT en PMD. 

Als bewoner krijgt u van Cyclus een afvalpas en containers. Bewoners van een koopwoning of een vrije kavel dienen zelf contact op te nemen met Cyclus om de afvalpas en containers aan te vragen, dit duurt circa 1 werkweek. Bij huurwoningen verzorgt de verhuurder dit.

Belangrijk: U krijgt van Cyclus een afvalpas voor de ondergrondse container en afvalcontainers (voor GFT, papier en PMD), nadat u deze heeft aangevraagd. Hiervoor belt u met de klantenservice: 0182-547500. Nadat u de afspraak gemaakt heeft krijgt u van Cyclus automatisch uw afvalpas (ondergrondse containers) thuis gestuurd met alle aanvullende informatie over de afvalinzameling. De containers worden bij u thuis afgeleverd.

AFVALKALENDER

Voor de meest actuele informatie over inzameling van afval in Westergouwe: Bekijk de digitale afvalkalender.

In Westergouwe wordt het afval op de volgende wijze opgehaald (mogelijke afwijking bij feestdagen):

  • GFT-afval met een groene afvalcontainer: woensdag in de oneven weken op de opstelplaatsen
  • Papier met een afvalcontainer met blauw deksel: dinsdag in de even weken op de opstelplaatsen
  • Plastic, metaal en karton in plastic zakken: elke donderdag op de opstelplaatsen
  • Restafval in ondergrondse containers (met uw persoonlijke pas)
  • Glas en papier in de ondergrondse containers bij de parkeerplaats bij de Tijdelijke Voorzieningen (Kindcentrum/Alber Heijn)

Al het overige en grove afval (dozen, meubilair etc) dient u zelf naar het afvalbrengstation aan de Goudkade 23 te brengen. Het storten van afval naast de containers is strafbaar. Samen maken we van Westergouwe een mooie wijk!

GROF AFVAL

Daarnaast beheert Cyclus ook het afvalbrengstation aan de Goudkade 23. Hier kunt u op afspraak uw grove afval wegbrengen. Informatie over openingstijden, adressen en aanlevervoorwaarden kunt u nalezen op de website van cyclus of bel (0182) 547 500 op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen aan info@cyclusnv.nl.