/ Buurtinitiatief

Het schoon, veilig en mooi houden van Westergouwe kunnen wij niet alleen. U als bewoners kunt samen met buren veel doen om Westergouwe schoon, gezellig en leefbaar te houden. Door u verantwoordelijk te voelen voor uw eigen buurt en door samen activiteiten te organiseren en door de straten netjes te houden. Kortom: Westergouwe als een levendige wijk heeft een grotere kans van slagen wanneer jij ook actief bent in jouw buurt!

STIMULERINGSBUDGET

We ondersteunen initiatieven tot 1 jaar na oplevering van de woningen in uw buurt. Zie het als een zetje in de rug om de buurt leuker en gezelliger te maken. Denk aan ondersteuning bij een kerstbomen-actie, buurtevent of een opfrisactie tijdens NLDoet. U kunt zelf een plan bedenken en voorleggen door te mailen aan projectbureau@westergouwe.nl. Het toegekende budget kan per aanvraag verschillen. Enkele spelregels op een rij:

 

 • Het initiatief draagt bij aan levendigheid, saamhorigheid of versterking van het buurtgevoel van uw buurt / wijk / Westergouwe;
 • Niet alleen de initiatiefnemers, maar ook anderen in uw buurt of wijk hebben iets aan het initiatief;
 • Uitgangspunt is dat de schaalgrootte uit minimaal ca. 50 woningen bestaat;
 • Het is uw eigen initiatief en u draagt zorg voor de gehele uitvoering;
 • Een buurtinitiatief is toegankelijk voor iedereen in de buurt, heeft geen commercieel, religieus of politiek doel en wordt georganiseerd door minimaal drie buurtbewoners;
 • De activiteit die wordt georganiseerd is op een openbare locatie en voor iedereen uit de buurt toegankelijk;
 • Projectbureau Westergouwe draagt per actie maximaal 250 euro toe;
 • U en de andere deelnemers leveren zelf ook een actieve bijdrage in geld en in natura;
 • We gaan uit van vrijwillige inzet van buurtbewoners. Personele kosten mogen niet worden opgenomen in de begroting;
 • Voor wat hoort wat; u geeft actief media-aandacht op social media (Facebook, Twitter, Instagram van de deelnemers). U maakt een kort verslag in tekst en beeld;
 • Voor het ontvangen van uw vergoeding levert u uw bonnen en verantwoording in bij Projectbureau Westergouwe;
 • Geld wordt alleen achteraf gegeven, na een correcte declaratie;
 • Het is niet de bedoeling dat het gehele budget besteed wordt aan eten en drinken;
 • Het Stimuleringsbudget is bedoeld voor die straten en delen van Westergouwe die nog niet ‘overgedragen gebied’ zijn en waarbij de verantwoordelijkheid voor het Tijdelijk Beheer bij Projectbureau Westergouwe ligt. We ondersteunen initiatieven tot 1 jaar na oplevering van de woningen in uw buurt.

GEMEENTE GOUDA

Het stimuleren van inwonersinitiatieven is een speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. Kijk op de site van gemeente Gouda voor meer informatie of bij GoudApot, de pot voor alle Goudse initiatieven.