/ Wegen en openbare verlichting

Alles in de wijk aan openbaar straatwerk, verlichting en straatnaamborden wordt ook onderhouden. Soms vallen er gaten in de wegen of stoepen en dan is het zaak deze zo snel mogelijk te herstellen. Als u een situatie ziet die gevaar oplevert, meld het dan via www.gouda.nl, via tel-nummer 140182, of de Slim Melden App van de gemeente Gouda (voor Android of iOS). Als u een melding doet, wilt u dan zo precies mogelijk aangeven om welke locatie het gaat? Rondom straatverlichting kunt u, indien mogelijk, het nummer van de lichtmast daarbij vermelden. We streven ernaar dit soort meldingen zo snel mogelijk te verhelpen. Soms duurt het langer omdat de oorzaak van de storing onduidelijk is. Daarvan houden wij u op de hoogte.

Bekijk hier een PDF met straatnamen van Westergouwe-I, bekijk hier een PDF met de straatnamen van Westergouwe-II.

VERKEER EN PARKEREN

Meldingen en klachten over overtredingen in het openbaar gebied kunt u doorgeven via www.gouda.nl, via tel-nummer 140182, of de Slim Melden App van de gemeente Gouda (voor Android of iOS). Bijvoorbeeld structureel foutparkeren of ten onrechte iets plaatsen in de openbare ruimte kan gemeld worden.

Daar waar sprake is van fout parkeergedrag en als de verkeersveiligheid in het geding komt, bijvoorbeeld bij straathoeken, waardoor het oprijzicht wordt belemmerd, kan de politie optreden. Ook mogen bewoners en bezoekers niet zodanig parkeren dat de rijbaan voor het overige verkeer of hulpdiensten gestremd wordt. Bij gevaarlijke situaties kunt u direct contact opnemen met het algemene nummer van de politie 0900-8844.

RIOLERING

Als er problemen zijn met de riolering of kolken in de openbare ruimte, kunt u dit melden via Het Meldpunt Openbaar Gebied van Gouda via www.gouda.nl, via tel-nummer 140182, of de Slim Melden App van de gemeente Gouda (voor Android of iOS). Als er problemen zijn met de riolering in uw woning of op privéterrein, dan moet u dit zelf oplossen. 

HONDENPOEP

Als het om hondenbeleid gaat, volgt Westergouwe het beleid van de gemeente Gouda. In Gouda geldt als regel: elke hond moet aan de lijn en degene die de hond uitlaat moet de poep opruimen. En waar de hond ook loopt, degene die de hond uitlaat is aansprakelijk voor de hond. Wij doen een dringend beroep op bewoners om hondenpoep altijd op te ruimen! Het is een grote ergernis voor veel mensen en voor spelende kinderen. Bovendien is hondenpoep onhygiënisch en een bron van bacteriën.

In Gouda zijn er meerdere losloopgebieden. Voor bewoners van Westergouwe is de dichtstbijzijnde gebied op de dijk langs het Stoomkanaal, aan de overzijde van het Sluiseiland.