Beste Westergouwenaars,

Namens de Wijkvereniging Westergouwe sturen wij u hierbij een vriendelijke reminder voor de reanimatiecursus (incl. AED). Het volledige bericht vindt u hier.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe