Westergouwe
morgen

/ Westergouwe morgen

Westergouwe groeit de komende jaren verder uit tot een mooi nieuw stuk Gouda! Uiteindelijk is Westergouwe straks het nieuwe begin van de stad Gouda. Vanuit de stad bekeken is de wijk echter het begin van de natuur. De verwachting is dat de ongeveer 4.500 woningen in 2034 allemaal zijn opgeleverd.

Westergouwe 3
Westergouwe 3 bestaat uit een deel dat ten westen ligt van deelgebied Westergouwe 2 en daarnaast uit de afronding van het tweede eiland. Er is gestart met de ontwikkeling en verkoop van het westelijke deel. Kijk voor meer informatie over projecten in dit deelgebied op de pagina koopwoningen. Het tweede eiland wordt als laatste van dit deelgebied afgerond. Westergouwe 3 wordt in z’n geheel in circa 3,5 jaar gerealiseerd.

Woonmilieus Westergouwe 3
Het westelijke deel van Westergouwe 3 kent vier uiteenlopende woonmilieus met eigen karakteristieke kenmerken. Het tweede eiland met zijn unieke ligging en uitstraling vormt het vijfde woonmilieu.

  • Stadswonen I heeft een opzet met korte gezellige straatjes aan de binnenkant en met lange straten aan de buitenkant, met prachtige zichtlijnen. Tussen de woningen in ligt een groene zone, die tal van mogelijkheden biedt.
  • Stadswonen Il refereert in zijn opzet aan delen van het historische Gouda, waarbij de omringende watergangen de Goudse singelstructuur weerspiegelen. Op de autoluwe plekken kan volop ontmoet, gesport en gespeeld worden.
  • Parkwonen is het kloppende hart in het midden van de wijk. Hier worden alle gemeenschappelijke functies samengebracht en kunnen wijkbewoners elkaar opzoeken en vrije tijd doorbrengen. Parkwonen maakt ook deel uit van het groene raamwerk dat via de BAL-zone aansluit op de GroenBlauwe zone. Hier komen de commerciële voorzieningen die in een later stadium worden gerealiseerd.
  • Aan weerszijden van Parkwonen ligt Landschappelijk wonen. Dit woonmilieu kenmerkt zich door een intieme opzet. In de straten zijn subtiele hoekverdraaiingen aangebracht waardoor de openbare ruimte een knus karakter krijgt.
  • De kop van het tweede eiland vertoont veel verwantschap met de oostelijke kop van het eerste eiland en kijkt prachtig uit over de Westergouweplas en de Oostringdijk. Daar achter komt een lossere bebouwing van mooie tweekappers en aansluitend op de centrale groene ruimte een aantal particuliere kavels. Aan de zuidrand van het tweede eiland heeft het stratenpatroon een gekartelde vorm met bijzondere plekken aan het water. Hier wordt voortgeborduurd op de eerste rijwoningen die al zijn gerealiseerd. In de omranding wordt uitgegaan van particuliere kavels en op het uiteinde fraai gelegen appartementen.

Masterplan
Na deelgebied Westergouwe 3 is de wijk ongeveer voor de helft afgerond. Voor de andere helft van de wijk is een nieuw Masterplan gemaakt. Meer informatie over dit Masterplan vind je in deze flyer.

Bekijk de algemene informatievideo over het Masterplan Westergouwe 2.0.

De stedenbouwkundige van Westergouwe vertelt je graag meer over het nieuwe Masterplan. In deze presentatie komen drie belangrijke onderwerpen aan bod:

1) Wonen en samenleving
2) Centrumgebied & GroenBlauwe zone
3) School en sport en spel in de buitenruimte