voorzieningen

/ Toekomstige voorzieningen

In de toekomst worden in Westergouwe verschillende maatschappelijke en commerciële voorzieningen gerealiseerd zoals supermarkten, winkels, horecavoorzieningen en een gezondheidscentrum. Deze voorzieningen komen allemaal samen in het bruisende hart van de wijk. 

Voorzieningencluster

Aan de zuidzijde van deelgebied Westergouwe 3 wordt een flinke eerste stap gezet in het creëren van dit bruisende centrum. De planning is dat in 2024 wordt gestart met de bouw van het Voorzieningencluster. Dit cluster biedt straks een thuis aan kindcentrum De Ontdekkingsreizigers met een basisschool voor 900 tot 1.200 kinderen, kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal. Daarnaast bevat het cluster moderne sportzalen, een welzijnsprogramma en (sociale huur) appartementen. Om het gebouw komt een oeverpark waar buitenspelen, recreëren, sporten, gezond bewegen en ontmoeten actief samenkomen. De verwachting is dat de school, woontoren en de sportvoorzieningen in 2025 gereed zijn.

Centrumgebied

Westergouwe krijgt een aantrekkelijk centrumgebied dat bewoners van de wijk uitnodigt om samen te komen en elkaar te ontmoeten. In het centrumgebied komen diverse wijkvoorzieningen. In de plannen wordt nu uitgegaan van een winkelcentrum met één of meer supermarkten en detailhandel. Daarnaast is er ruimte voor horeca en maatschappelijke voorzieningen zoals een zorgcentrum. Naast diverse voorzieningen zijn er ook plannen om woningen in het centrum te realiseren. Meer informatie over de woningen is op dit moment nog niet bekend.

Het centrum krijgt een centrale plek in de wijk zodat het gebied goed bereikbaar is met de auto maar vooral ook te voet en met de fiets. De centrale ontmoetingsplek van de wijk wordt een prachtig plein. Aan dit plein worden de commerciële voorzieningen en een deel van de maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd.

Het centrumgebied van Westergouwe sluit aan de zuidzijde aan op de GroenBlauwe zone en biedt daarmee kansen om dit natuur- en recreatiegebied in de toekomst verder te gaan activeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan horecavoorzieningen en vrije tijd activiteiten.