voorzieningen

/ Toekomstige voorzieningen

In de toekomst worden in Westergouwe verschillende maatschappelijke en commerciële voorzieningen gerealiseerd zoals supermarkten, winkels, horecavoorzieningen en een gezondheidscentrum. Deze voorzieningen komen allemaal samen in het bruisende hart van de wijk. Het centrumgebied van Westergouwe sluit aan de zuidzijde aan op de GroenBlauwe zone en biedt daarmee kansen om dit natuur- en recreatiegebied in de toekomst verder te gaan activeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan horecavoorzieningen en vrije tijd activiteiten.

Scholencluster

Aan de zuidzijde van deelgebied Westergouwe 3 wordt een flinke eerste stap gezet in het creëren van dit bruisende centrum. De planning is dat in 2023 wordt gestart met de bouw van het scholencluster. Dit cluster biedt straks een thuis aan kindcentrum De Ontdekkingsreizigers met een basisschool voor 900 tot 1.200 kinderen en kinderopvang. Daarnaast bevat het cluster moderne sportzalen, een welzijnsprogramma en (sociale huur) appartementen. Om het gebouw komt een oeverpark waar buiten spelen, recreëren, sporten, gezond bewegen en ontmoeten actief samenkomen. De verwachting is dat de scholen en de sportvoorzieningen in 2025 gereed zijn.