recreatie

/ groenblauwe zone

Vanuit de wijk komen er meerdere ingangen naar het natuur- en recreatiegebied de GroenBlauwe zone. Dit natuurgebied van 45 hectare (ca. 60 voetbalvelden) heeft onder andere een natuurspeelplaats, een beweegstrook met sporttoestellen, een visvijver en broedschuren voor beschermde vogelsoorten. In de GroenBlauwe zone vind je 17,3 hectare aan waterbergingsgebied. Plas-drasgebieden ontstaan doordat sommige delen gedurende een periode van het jaar onder water staan, bijvoorbeeld bij veel regen. Voor natuur- en landschap is dit erg belangrijk omdat het variatie brengt voor waterdieren, weidevogels en vissen. Door een stelsel van wandel- en fietspaden en vlonderbruggen is 55% van het gebied toegankelijk, de rest van het gebied is beschermd natuurgebied. Het centrale punt in het gebied is de natuurspeelplaats tegenover de Oeverzwaluwwand. 

Bekijk de GroenBlauwe zone vanuit de lucht!