Uitvoeringsovereenkomsten reconstructie waterleiding

29 juni 2023

Woensdag zijn de uitvoeringsovereenkomsten voor de reconstructie van de Bergambachtleiding-1 (BAL-1) ondertekend. Met de ondertekening wordt het startschot gegeven voor een aantal aanpassingen aan de grote waterleiding. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om in Westergouwe het zogenaamde tweede eiland te creëren. De overeenkomsten zijn ondertekend door drinkwaterbedrijf Dunea, G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, Kumpen N.V., gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed B.V. en Heijmans Vastgoed B.V.

Transportleidingen Dunea
De BAL-1, 140 cm in doorsnede, is één van de twee transportleidingen die gezuiverd rivierwater vanuit Bergambacht naar de duinen transporteert. In de duinen wordt het water gefilterd tot drinkwater. Wim Drossaert, directeur van Dunea: “We brengen op twee locaties zinkers aan omdat hier in een later stadium hoofdwatergangen voor de wijk worden gemaakt. Een ander deel van de BAL-1 komt in de toekomst onder de Westergouweplas te liggen. Omdat we er dan moeilijker bij kunnen, brengen we uit voorzorg een zogeheten relining aan. Een extra buis binnen de bestaande leiding. Hiermee is de leiding klaar voor de toekomst.”

Nieuwe Goudse wethouder
Voor de nieuwe Goudse wethouder Jan Kees Oppelaar was het de eerste ondertekening in Westergouwe. De wethouder, onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles ruimtelijke ordening en wonen spreekt vol lof over de ontwikkelingen in Westergouwe. “Het is geweldig te zien hoe zoveel partijen samenwerken aan zo’n knap staaltje techniek en dat we daarmee verder kunnen werken aan de ontwikkeling van een mooi nieuw stuk Gouda met een gevarieerd woningbouwprogramma.”

Gezamenlijke oplossing
Pieter Stoffels, Projectdirecteur Westergouwe, tekende namens VolkerWessels Vastgoed B.V. en Heijmans Vastgoed B.V.: “We hebben als Projectbureau Westergouwe en Dunea lang toegewerkt naar deze ondertekening. De eerste contacten over de BAL-1 werden in 2004 al gelegd. Dit was nog ruim voor de eerste paal in Westergouwe in 2016. Het is mooi om te zien dat we gezamenlijk tot een oplossing voor de verdere ontwikkeling van Westergouwe zijn gekomen.”

Planning werkzaamheden
Binnen de planning is rekening gehouden met de ecologie in zowel Westergouwe als de duingebieden. Om natuurschade in het duingebied te voorkomen vinden alle werkzaamheden aan de leiding in het najaar binnen een periode van 8 weken plaats. De voorbereidende werkzaamheden starten in september en medio januari zullen alle werkzaamheden zijn afgerond. Bewoners ontvangen de komende periode alle informatie over de werkzaamheden middels een brief en via de bewonersportal.

< NIEUWS