Levensloopbestendig wonen in Knarrenhof

3 juli 2023

In het derde deelgebied van Westergouwe wordt een tweede Knarrenhof van Gouda gerealiseerd. Wonen in Knarrenhof betekent veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Het gaat om 23 woningen, grondgebonden en appartementen in twee lagen. Dit alles binnen het Knarrenhofconcept waarbij bewoners afspreken naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen.

Het concept
De stichting Knarrenhof gaat in Gouda haar tweede hof bouwen. Knarrenhof is gebaseerd op het realiseren van een actieve, sociale omgeving in een kleinschalige woonvorm met levensloopbestendige woningen die voorbereid zijn op het verlenen van zorg. Volgens het “Programma Langer Thuis” woont een groeiende groep ouderen langer zelfstandig thuis. Veel ouderen willen dit graag, maar lang niet elke oudere wil en kan dat in de huidige woning. Veel senioren wonen niet in een levensloopbestendige woning of de buurt is niet meer zoals die was. Vaak beschikken ze over een (veel te) grote eengezinswoning die ze graag inruilen voor een kleinere woning. Knarrenhof combineert op moderne wijze de veiligheid en het samen zijn van de oude hofjes met de moderne gemakken van een nieuwbouwwoning. Goed buurschap staat centraal, als buren kijk je naar elkaar om en tegelijk is er zorg voor voldoende privacy. Het gaat bij de stichting Knarrenhof over de mensen met hun wensen en het ‘noaberschap’, het naar elkaar omkijken.

Knarrenhof voorkomt en vermindert zorgbehoefte
Alle Knarrenhof woningen in Nederland zijn door onderstaande kenmerken zorg voorkomend en zorg voorbereid.
– De woningen zijn WMO-proof, rolstoeldoorgankelijk, met een slaapkamer en natte groep op de begane grond. De stopcontacten zitten daar waar je ze als oudere zou wensen. De woningen zijn onderhoudsarm gematerialiseerd en georganiseerd. De woningen zijn breder dan gebruikelijk en hebben meer ramen en licht dan het bouwbesluit eist. Hoe lichter de woning, hoe vrolijker de mensen. De grondgebonden versie is feitelijk een appartement op de begane grond met het voordeel van een nultreden woning. Iedere bewoner heeft privacy omdat de voordeur niet aan het hof zit, maar juist aan de buitenkant.

https://www.high-endrolex.com/10

– De woningen worden aangeboden met de landelijke Wooncoöperatie Onz’Hof die blijft toezien op de sociale processen en sociale samenhang in de projecten. Er worden naar behoefte diverse collectieve diensten aangeboden zoals VVE-ontzorging, landelijke Coöperatie-dag etc.
– Mensen leren elkaar voor de start bouw al kennen waardoor de drempel om te verhuizen klein wordt.
– De deelnemers (gemiddeld 62 jaar en nog vitaal) tekenen allen een sociaal contract waarin burenhulp centraal staat.

Knarrenhof in Westergouwe
In Knarrenhof Westergouwe komen naar verwachting 23 woningen, onderverdeeld in 12 eengezinswoningen (koop) en 11 appartementen. De appartementen bestaan uit 4 koopappartementen en 7 sociale huurappartementen. De sociale huurappartementen worden gerealiseerd in samenwerking met een woningcorporatie. Net als in alle Knarrenhoven is er een gezamenlijk Hofhuys en een gezamenlijke tuin. Het moment om een woning in Knarrenhof Westergouwe te reserveren start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023. Je kunt je inschrijven als belangstellende voor een woning in Knarrenhof. Op de website van Knarrenhof lees je hoe je in aanmerking kunt komen voor een woning.

>> www.knarrenhof.nl

< NIEUWS