Beste Westergouwenaars,

De komende tijd vinden er werkzaamheden plaats in het Polderpark. De rietkragen langs het water worden verwijderd om het water meer ruimte te geven. Afgelopen seizoen is gebleken dat het riet zich dusdanig uitbreidt dat het water niet voldoende ruimte kreeg om in beweging te blijven. Wij verwachten dat u weinig overlast zult ondervinden aan de werkzaamheden, maar brengen u toch graag op de hoogte.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via beheer@westergouwe.nl

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe