Beste Westergouwenaars,

Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft zijn wij deze week gestart met opschonen en aanleggen van de bermen in de Burgemeester van Dijkesingel in Westergouwe-II. Na het opschonen van de middenberm wordt de grond netjes afgewerkt en zal deze berm worden ingezaaid met een prachtig kleurrijk bloemenmengsel. Afgewerkt berm zal ook een steentje bijdragen aan het opvangen van hemelwater, daarom loopt deze straks naar het midden wat af.

Volgende week wordt ook gestart met het definitief inzaaien van de gazons aan weerszijden van de Burgemeester van Dijkesingel in WG-II. (Dit is reeds gedaan tussen Hooizolder en Scheygrondplantsoen). Ook deze bermen worden eerst opgeschoond en vervolgens met gras ingezaaid. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de parkeervakken. Het kan zijn dat onze collega’s u, middels een briefje in de bus, verzoeken tijdelijk elders te parkeren. Naar verwachting kunt u in dat geval maximaal 1 dagdeel (tussen 7:00 en 16:00 uur) geen gebruikmaken van de betreffende parkeerstrook.

We begrijpen dat deze werkzaamheden enige overlast veroorzaken. Wij trachten deze tot het minimum te beperken. De werkzaamheden zullen in totaal ca. 2 tot 3 weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is waar nodig een verkeersleider aanwezig.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via projectbureau@westergouwe.nl

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe