Beste Westergouwenaars,

Zoals u wellicht weet bevindt zich onder de grond in Westergouwe de Bergambachtleiding (BAL). Een grote waterleiding die loopt van Bergambacht tot de duingebieden in Katwijk en Scheveningen. Deze leiding (met een doorsnede van 140 cm) vervoert voorgezuiverd rivierwater naar de duinen, waar het wordt gefilterd tot drinkwater. In Westergouwe werken we rondom de bouw nauw samen met Dunea, de eigenaar van de waterleiding.

Op 11 juli 2023 heeft u een brief ontvangen met hierin alle uitleg over de aankomende werkzaamheden aan de BAL in het najaar van 2023. Mocht u de brief over het hoofd hebben gezien dan kunt u deze nogmaals bekijken via onderstaande button.

Informatiebrief Werkzaamheden BAL najaar 2023

In de brief verwijzen wij naar een Q&A die in samenwerking met Dunea en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf is opgesteld. Deze vindt u via onderstaande button.

Q&A Werkzaamheden BAL najaar 2023

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe