Beste Westergouwenaars,

Vanaf 31 januari wordt gestart met de aanleg van een beweegstrook in de GroenBlauwe zone.
In deze openbare beweegstrook (voor volwassenen) worden diverse sporttoestellen geplaatst die vrij te gebruiken zijn, om zo beweging in de buitenruimte te bevorderen. De beweegstrook is onderdeel van ‘Sport in de buitenruimte’.

De werkzaamheden gaan ongeveer 3 weken in beslag nemen en duren dus t/m vrijdag 18 februari 2022  (ijs – en wederdienende). Aan en afvoer verloopt via het “Boerenpad”. Het pad hoeft hiervoor niet afgesloten te worden voor voetgangers. Onze verkeersbegeleider zal bij de werkzaamheden aanwezig zijn en daar waar nodig het bouwverkeer begeleiden.

Zodra bekend is wanneer de beweegstrook te gebruiken is brengen wij u hier natuurlijk als eerste over op de hoogte!

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@westergouwe.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe