Beste Westergouwenaars,

In de loop van deze week (naar verwachting 19 juli) worden er diverse maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden vinden onder andere plaats in de BAL-zone (langs de Waterloop) en het Polderpark. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het Ecologisch Werkprotocol. Dit betekent dat sommige delen niet gemaaid worden, en de gemaaide vegetatie enkele dagen zal blijven liggen voordat dit wordt opgeruimd. Hierdoor hebben insecten ruimte om een nieuw onderkomen te vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen via beheer@westergouwe.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe