Beste Westergouwenaars,

Het valt ons de laatste tijd op dat steeds meer bewoners de bouwweg richting Westergouwe-III/Provincialeweg gebruiken als sluiproute. Wij willen u er via deze weg op attenderen dat het gebruik van de bouwweg voor uw eigen veiligheid, zoals aangegeven op de borden, niet is toegestaan. Het inrijverbod geldt voor alle vormen van verkeer (inclusief voetgangers).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe