Beste Westergouwenaars,

Op woensdag 18 mei 2022 vinden heiwerkzaamheden plaats op een van de zelfbouwkavels in Westergouwe-III, ter hoogte van de Griendakker. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden 1 dag in beslag.

Met vriendelijk groet,

Projectbureau Westergouwe