Beste Westergouwenaars,

Vanaf maandag 20 februari vinden heiwerkzaamheden plaats op een zelfbouwkavel in Westergouwe-III. We verwachten dat de werkzaamheden 1 a 2 dagen in beslag zullen nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen via beheer@westergouwe.nl.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe