Beste Westergouwenaars,

Graag informeren wij u over het volgende:

Op vrijdag 16 december 2022 wordt gestart met heiwerkzaamheden op een van de zelfbouwkavels in Westergouwe-III. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden 1 a 2 dagen in beslag.

Met vriendelijk groet,

Projectbureau Westergouwe