Beste Westergouwenaars,

Wij zijn op zoek naar fanatieke hardlopers die met ons mee willen denken over de te realiseren hardlooproutes in de wijk. Naarmate de wijk groeit zal het aantal hardlooproutes worden uitgebreid. Daarom willen wij graag samen met u bekijken hoe we deze routes samenstellen, markeren, en gaandeweg uitbreiden.

Heeft u interesse hierover met ons mee te denken, neem dan contact op via n.faken@westergouwe.nl. We maken graag een afspraak.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe