Beste Westergouwenaars,

Vandaag zijn in de GroenBlauwe zone in het water klemmen geplaatst ter bestrijding van muskusratten. Deze klemmen zullen ongeveer 4 weken blijven staan. We willen u erop wijzen uw huisdieren aan de lijn en uit het water te houden, om ongelukken te voorkomen.

Wilt u meer informatie over het belang van de bestrijding van muskusratten neem dan een kijkje op muskusrattenbestrijding.nl

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe