Beste Westergouwenaars,

namens de Gemeente Gouda sturen wij onderstaande brief aan u door.

Bewonersbrief 2e ring aankomst hotelboot

Voor eventuele vragen hierover verwijzen wij u graag naar www.gouda.nl/noodopvang.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe