Beste bewoners IJsseloogwal,

Naar aanleiding van een aantal meldingen/verzoeken over de beplanting van het talud rondom de Archeologische vijver, hebben wij hierover gesproken met de gemeente Gouda. De gemeente kiest ervoor de werkzaamheden ongewijzigd door ons te laten uitvoeren. Door het overleg met de gemeente is wel enige vertraging ontstaan. Het opnieuw aanplanten van het Groot hoefblad zal daarom plaatsvinden in week 41 (9-13 oktober). Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente Gouda via gemeente@gouda.nl o.v.v. afdeling BOR.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe