Beste Westergouwenaars,

zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn wij volop bezig met het asfaltwerk op de Burgemeester van Dijkesingel in Westergouwe-II. Wij willen u als bewoner graag informeren over de voortgang van deze werkzaamheden en een aankomende wegafsluiting.

Wat gaan we doen?
We zijn vrijwel gereed met alle voorbereidingen voor de definitieve toplaag. Deze laatste laag gaan we in 1 keer aanbrengen om te voorkomen dat er een “lappendeken” ontstaat. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gehele Burgemeester van Dijkesingel (Westergouwe-II) wordt afgesloten voor alle autoverkeer. We kiezen er daarom voor om de werkzaamheden ’s avonds uit te voeren, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Verkeershinder

Op dinsdag 2 november is de Burgemeester van Dijkesingel in Westergouwe-II volledig afgesloten voor alle autoverkeer vanaf ca 19.00 uur tot ca 01.00 uur.

Dit houdt in dat u per auto niet in en uit de wijk (Westergouwe-II) kunt komen. U kunt uw woning op de genoemde tijden alleen per fiets of te voet bereiken. Mocht u toch uw auto willen gebruiken, dan kunt u uw voertuig elders in de Westergouwe parkeren, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn.

Middels de inzet van verkeersregelaars zullen wij de wijk wel bereikbaar houden voor nood- en hulpdiensten.

We hebben gekozen voor een avondafsluiting zodat u als bewoner de minste overlast ervaart. Helaas kunnen wij het werk niet uitvoeren zonder dat u hier (verkeers)hinder van zult ondervinden. Uiteraard vinden wij dit vervelend, maar vragen hiervoor uw begrip.

Deze werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Indien de weersomstandigheden het niet toe laten, kan het zijn dat wij de werkzaamheden afgelasten. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar info@westergouwe.nl

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Westergouwe