Beste Westergouwenaars,
Via deze weg willen we u op de hoogte brengen van het volgende:
Aanstaande dinsdag (5 oktober 2021) wordt het eerste deel van de Burgemeester van Dijkesingel geasfalteerd. Hiervoor is het nodig het wegdek schoon te maken middels een zogenaamde veegzuigwagen. Om op tijd te kunnen starten met de asfaltwerken zal deze wagen beginnen om ca 5.30h. Dit zal enige geluidsoverlast kunnen geven. Wij hopen op uw begrip.
Mogelijke verkeershinder tijdens asfaltering
Tijdens de asfaltwerkzaamheden is het mogelijk dat u wat meer dan de gebruikelijke verkeershinder ervaart. Dit vanwege inzet van grote machines en extra vrachtauto’s. De wegen in Westergouwe II blijven bereikbaar, maar wellicht met wat extra hinder.
Rijsnelheid
Wij willen u vriendelijk vragen rekening te houden met uw snelheid in de wijk. Dit voor uw eigen veiligheid, en voor die van uw medebewoners!

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze stellen via projectbureau@westergouwe.nl.

Een fijn weekend!

Projectbureau Westergouwe