Westergouwe is een walhalla voor flora en fauna

8 maart 2023

Roland-Jan Buijs draagt als ecoloog zijn steentje bij aan de rijkdom aan natuur in Westergouwe. Hij ziet het gebied uitgroeien tot een walhalla voor flora en fauna, met tal van soorten bloemen, planten, insecten en dieren.

Waar komt al die aandacht voor water, groen en natuur vandaan? 
De aanleg van een eerste oeverzwaluwwand gaf zwaluwen een plek maar zorgde ook voor nieuwe bloemen, planten, vlinders en vruchten. Steeds meer betrokkenen en bewoners werden enthousiast over de meerwaarde van een natuurinclusieve benadering. Bewoners doen bijvoorbeeld enthousiast mee met vogeltellingen, groenexcursies en maken gebruik van het klompenpad. Je ziet meer nest-, zwaluw- en vleermuiskasten verschijnen. We deelden insectenhotels uit aan bewoners, daar kregen we veel positieve reacties op. Roerdompen broeden zelfs in de woonwijk, dat is uniek. Hun geluid herkennen veel bewoners overigens niet als een vogel.

Wat leeft hier allemaal?
Er verschijnen onder meer lepelaars, zilverreigers, kleine karekieten, visdieven, grutto’s en marters in en rondom de wijk. We gebruiken halfopen bestratingsvormen die regenwater infiltreren. Biodiversiteit krijgt vorm door sterke variatie in beplanting. Er is ruimte voor inheemse, streekeigen plantensoorten die vogels, bijen en vlinders aantrekken. Duidelijke groenstructuren door de wijk verbinden de GroenBlauwe zone met het nabijgelegen natuurgebied ‘t Weegje. Westergouwe vormt zo een belangrijke “steppingstone”. Met maaibeleid en de GroenBlauwe zone zorgen we ervoor dat insecten kunnen overwinteren. Schapen begrazen begroeide gebieden. Natuur, ecologie, duurzaamheid en biodiversiteit worden op deze manier tastbare begrippen die volop ruimte krijgen. Je ziet bijna letterlijk dat het gebied leeft. Het groeit op die manier uit tot een soort ambassadeur die flora en fauna in allerlei soorten en maten verwelkomt. Weilanden in Nederland hebben tegenwoordig over het algemeen weinig insecten en vormen als het ware een groene woestijn. De GroenBlauwe zone is inmiddels een soort walhalla, een oase in die groene woestijn. De natuurlijke rijkdom zorgt ervoor dat de natuur inmiddels is uitgegroeid tot een echt ‘selling point voor de wijk.

Westergouwe heeft inmiddels ook zijn eigen ‘big five’?
Dat klopt. Met een knipoog naar de Afrikaanse big five hebben we onze eigen vijf benoemd: de plant rietorchis, gewone dwergvleermuis, wilde bijen, scholekster en huismus. Om ze volop kansen te geven, stimuleren we bijvoorbeeld groene erfafscheidingen in plaats van schuttingen. Denk aan ligusterof beukhagen en klimop, die onder meer lieveheersbeestjes aantrekken. Dat deze aanpak omarmd wordt, merk je niet alleen aan bewoners. Architecten houden over het algemeen van strakke lijnen, maar zijn in Westergouwe ook enthousiast over de ontwikkelingen. Er zijn heus wel minder enthousiaste bewoners die bijvoorbeeld klagen over de inmiddels vele kwakende kikkers. Maar meestal zien we dat bewoners trots zijn op hun groene Westergouwe.

< NIEUWS