fbpx

Waterkwaliteit in Westergouwe

21.06.2018

We krijgen regelmatig vragen uit de wijk met betrekking tot het water. Waarom groeien er planten in het water? Mag ik er zwemmen? Is de waterkwaliteit goed?

Bij de planvorming en bij de bouw van Westergouwe is de waterkwaliteit een belangrijk uitgangspunt geweest. De kwaliteit van het water wordt met regelmaat gecontroleerd en de resultaten daarvan afgestemd met het hoogheemraadschap. Uit recente onderzoeken blijkt dat Westergouwe een goede waterkwaliteit heeft en door experts als ‘ecologisch goed’ wordt aangemerkt. Het water is in vergelijk met elders in de Zuidplaspolder helder.

Actief watersysteem
Westergouwe heeft, als gevolg van de diepe ligging in de Zuidplaspolder, een actief watersysteem en relatief helder water dat in de zomer rijk is aan waterplanten. Dit betekent dat in de zomer veel waterplanten zullen groeien in het water in Westergouwe. Elders in de Zuidplaspolder is het water troebeler met als resultaat dat er een overvloed aan algen aanwezig is.
Projectbureau Westergouwe houdt de hoeveelheid algen continue in de gaten en treft maatregelen indien nodig. Aan waterplanten wordt in principe niets gedaan. Het water in de Westergouweplas is sinds vorig jaar op de juiste peilhoogte en heeft meerdere seizoenen de tijd nodig om als watersysteem tot rust te komen.

Geen zwemwater
Zelfs bij deze ecologisch goede waterkwaliteit zijn er zaken om mee rekening te houden bij activiteiten op of bij het water. Het water is bedoeld als ruimtelijke kwaliteit voor de wijk, als natuurwaarde voor vogels en andere flora en fauna en als waterberging voor hevige neerslag. Het water, zowel in de Westergouweplas als in de Groenblauwe zone, is niet bestemd is als zwemwater. Ook in de toekomst zal dit niet het geval zijn.

Recent is er een geval gemeld van ‘zwemmersjeuk’ als gevolg van zwemmen in het water van de Westergouweplas. Zwemmen in de Westergouweplas wordt ontraden. Projectbureau Westergouwe geeft daarnaast een permanent negatief zwemadvies voor het water in de natuurspeelplaats van de GroenBlauwe zone. Ook dit water is bedoeld als water voor natuur en waterberging en niet als zwemwater. Zwemmersjeuk is erg vervelend. Gelukkig kan het geen kwaad, gaat het vanzelf over en is het niet besmettelijk. Zie voor meer informatie https://www.thuisarts.nl/zwemmersjeuk


Een bijdrage leveren
U kunt zelf een bijdrage leveren aan een goede waterkwaliteit in Westergouwe door;

  • geen auto’s op straat wassen en geen afval of vloeistoffen in de rioolputten lozen. Dit leidt direct tot vervuiling van het water. Westergouwe heeft een gescheiden rioolsysteem, via de rioolputtenputten komt neerslag (en dus ook andere vloeistoffen) in het oppervlaktewater terecht.
  • geen eenden en andere waterdieren voeren. Uit onderzoek blijkt dat veel brood en ander voedsel niet door de eenden wordt opgegeten. Het zakt naar de bodem en zorgt voor eutrofiëring (overbemesting) van het water. Hierdoor ontstaat bovenmatige algen- en plantengroei. Daarnaast trekt het overgebleven voedsel ook ander ongedierte aan. Het verteringsstelsel van eenden en andere watervogels is niet op brood eten ingericht. Hierdoor krijgen ze gezondheidsproblemen en gaan ze eerder dood. Het lijkt dus dat we de eendjes goed doen, het tegenovergestelde is waar.
  • ruim hondenpoep op. Wij doen een dringend beroep op bewoners om hondenpoep altijd op te ruimen, hondenbezitters hebben een opruimplicht. Uiteindelijk komen de uitwerpselen en bacteriën in het oppervlaktewater terecht.