fbpx

Openbaar gebied versus bouwterrein, per 17 april 2018

16.04.2018

Vanaf dinsdagochtend 17 april is er een wijziging in de openbare ruimte op Eiland I van Westergouwe van kracht. De komende periode worden er nieuwe woningen opgeleverd aan de Texellaan en het Schoklandplantsoen (Eiland I). De Texellaan wordt gefaseerd opengesteld en de toegepaste verharding is een tijdelijke. Bij oplevering van de Kadewoningen wordt de straat definitief ingericht.

Westergouwe is een woonwijk in ontwikkeling, alvorens een straat openbaar toegankelijk wordt en/of er andere verkeersroutes gelden, wordt er een update met kaart gepubliceerd op de bewonersportal. Per 17 april 2018 is de volgende kaart openbaar gebied Westergouwe van kracht.

Het woon- en bouwverkeer worden zo veel mogelijk gescheiden, dat lukt niet op alle locaties. Nog niet alle straten / deelgebieden van Westergouwe-I zijn openbaar toegankelijk. Zonder toestemming van het Projectbureau Westergouwe / beheerder is het NIET toegestaan de bouwterreinen te betreden. Neem contact op met de beheerder Westergouwe mocht u vragen hebben: 0182 – 588945.

Onderstaande kaart geeft een goed overzicht van het openbaar gebied dat vrij toegankelijk is per 17 april 2018.

180417_openbaar gebied_Eiland I_va 17 april_2018