fbpx

Hondenpoep in de wijk

03.04.2018

We krijgen regelmatig meldingen uit de wijk aangaande hondenpoep. Wij doen een dringend beroep op hondenbezitters om hondenpoep altijd op te ruimen! Het is een grote ergernis voor veel mensen en voor spelende kinderen. Bovendien is hondenpoep onhygiënisch en een bron van bacteriën.  

Als het om hondenbeleid gaat, volgt Westergouwe het beleid van de gemeente Gouda. In Gouda geldt als regel: elke hond moet aan de lijn en degene die de hond uitlaat moet de poep opruimen. En waar de hond ook loopt, degene die de hond uitlaat is aansprakelijk voor de hond. U moet altijd een opruim-middel bij u hebben als u uw hond uitlaat.

In Gouda zijn er meerdere losloopgebieden. Voor bewoners van Westergouwe is de dichtstbijzijnde gebied op de dijk langs het Stoomkanaal, aan de overzijde van het Sluiseiland.