fbpx

gesprek 9 april tot nader order uitgesteld

06.04.2018

Aan de bewoners van Eiland II,

Aankomende maandag 9 april staat het vervolggesprek met de wethouders Tetteroo en De Laat gepland. Nu er vanuit de kant van de bewoners bezwaar is gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning en de zaak voorligt bij de voorzieningenrechter, wordt dit gesprek tot nader order uitgesteld. Het is te doen gebruikelijk dat informele gesprekken worden bevroren bij het ingaan van een formele procedure.

Het (tijds)verloop van de diverse juridische procedures is op voorhand niet te bepalen. De vraag of en zo ja wanneer de (bestuurlijke) gesprekken voortgezet zouden moeten worden is evenmin op voorhand te beantwoorden en is ook afhankelijk van de uitkomsten van de diverse juridische procedures.

Middels dit bericht kunnen we meedelen dat in het koopcontract een passage wordt opgenomen aangaande het uitponden van de woningen. Het toekomstig verhuren van de woningen in de sociale sector is hiermee niet mogelijk.

Namens wethouders Tetteroo en De Laat
met vriendelijke groet

Projectbureau Westergouwe