fbpx

Aan bewoners Eiland-II | uitnodiging vervolggesprek

27.03.2018

Beste bewoners van Eiland II,

Op zaterdag 10 maart heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen bewoners van Eiland II, wethouders Tetteroo & De Laat en het projectbureau Westergouwe, inzake de ontwikkeling ten zuiden van De Wadden op Eiland II. Hierbij nodigen we jullie uit voor een vervolggesprek op maandagavond 9 april.

  • datum: maandag 9 april
  • tijd: 20.00 – 21.30 uur
  • locatie: Infocentrum Westergouwe

Agenda
Tijdens het gesprek van 10 maart is door enkele bewoners gevraagd de parkeernorm te agenderen voor een volgend gesprek. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
1. Uitponden woningen
2. Upgrade visualisering buitenruimte
3. Vervolgtraject, planning werkzaamheden
4. Parkeernorm
5. Participatie graad toekomstige ontwikkeling van Eiland II
6. …

U kunt onderwerpen aandragen voor de agenda, door een mail te sturen aan projectbureau@westergouwe.nl. Graag ontvangen we deze voor woensdagmiddag 4 april. Deze uitnodiging is ook per mail aan de bewoners verstuurd.

Met vriendelijke groet
Projectbureau Westergouwe