Westergouwe_bewonersportal_aanmelden

Buurtinitiatief

Het schoon, veilig en mooi houden van Westergouwe kunnen wij niet alleen. U als bewoners kunt samen met buren veel doen om Westergouwe schoon, gezellig en leefbaar te houden. Door u verantwoordelijk te voelen voor uw eigen buurt en door samen activiteiten te organiseren en door de straten netjes te houden. Kortom: Westergouwe als een levendige wijk heeft een grotere kans van slagen wanneer jij ook actief bent in jouw buurt!

Stimuleringsbudget

Tot 2018 ondersteunen we buurt-initiatieven in Westergouwe-I. Zie het als een zetje in de rug om de buurt leuker en gezelliger te maken. Denk aan ondersteuning bij een kerstbomen-actie, buurtevent of een opfrisactie tijdens NLDoet. U kunt zelf een plan bedenken en voorleggen door te mailen aan projectbureau@westergouwe.nl. Het toegekende budget kan per aanvraag verschillen. Enkele spelregels op een rij:

  • Het is uw initiatief, u draagt zorg voor de gehele uitvoering;
  • Projectbureau Westergouwe draagt per actie maximaal 250 euro toe. Is dit budget niet toereikend dan moet u zelf ‘bijleggen’;
  • niemand in de buurt/wijk waar het initiatief zich op richt, mag uitgesloten worden;
  • het initiatief draagt bij aan levendigheid, saamhorigheid of versterking van het buurtgevoel van uw buurt / wijk / Westergouwe.
  • voor wat hoort wat; u geeft actief media-aandacht op website en social media.
  • u en de andere deelnemers leveren zelf ook een actieve bijdrage in natura.

Gemeente Gouda

Het stimuleren van inwonersinitiatieven is een speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. Kijk op de site van gemeente Gouda voor meer informatie of bij GoudApot, de pot voor alle Goudse initiatieven.