woe 7 juni | geen auto’s parkeren in Tuinen 3 ivm veegactie

02.06.2017

Aan alle bewoners van Tuinen 3: Burgemeester van Dijkesingel/ Orangerie/ Hortus/ Rosarium/ Warande/ Plantage en Dwarstocht.

Op woensdag 7 juni worden alle parkeerplaatsen en randen langs de¬†trottoirbanden schoongeveegd door een veegwagen. Voor een optimaal resultaat vragen we uw medewerking door uw auto niet bij uw woning te parkeren maar op de Parkeerplaats naast het Kindcentrum (achter het gemaal/ B. v Dijkesingel). Er is een extra veld beschikbaar waardoor er plek is voor alle auto’s.

Dank voor uw medewerking!

Projectbureau Westergouwe