Beantwoording vragen Eiland II (nav inloop spreekuur)

09.02.2018

Tijdens het inloopspreekuur van zaterdag 3 februari konden enkele vragen, omtrent de ontwikkeling ten zuiden van de ontsluitingsweg op Eiland II, niet beantwoord worden. Hieronder beantwoorden we deze vragen. Vragen op andere onderwerpen worden op een later moment beantwoord in een totaalbericht aan alle bewoners van Westergouwe-I.

Wij hebben overlast van de bronbemalingsmachines, geluid en stank. Kan dit opgelost worden?

 • De bronbemaling is nodig voor de huidige werkzaamheden aan de riolering. De machines die gebruikt worden zijn standaard voor dit soort werkzaamheden.
 • Begin week 6 zijn de machines verhuisd naar het laatste deel op de Wadden en de verwachting is dat gedurende deze week de werkzaamheden klaar zijn. Mogelijk is er een uitloop van de werkzaamheden vanwege het winterse weer.

Is er al een de omgevingsvergunning, wanneer wordt deze gepubliceerd?

 • De omgevingsvergunning zal binnenkort worden aangevraagd. Aanvragen worden standaard gepubliceerd op de gemeentepagina van weekblad De Goudse Post.

Hoe ziet de inrichting openbare ruimte wat betreft oa parkeren, afvalinzameling eruit?

Een tekening van de toekomstige openbare ruimte is hier te bekijken. Met de volgende toelichting:

 • Er is rekening gehouden met een parkeernorm van 1,8 auto voor dit deel van Eiland II. In deze norm is rekening gehouden met het parkeren van bezoekers.
 • De woningen krijgen een eigen ondergrondse container voor restafval. Deze wordt op een tijdelijk locatie geplaatst en zal in een later stadium verhuizen naar zijn definitieve plek. De container kan niet worden definitief worden geplaatst agezien de plek ter hoogte ligt van de huidige bouwweg.
 • Om overlast van bouwverkeer zo klein mogelijk te houden voor alle bewoners van Eiland II, wordt de bouwweg doorgetrokken tot achter de grondwal. Net voor de dam naar Eiland I sluit de bouwweg aan op de wadden.
 • De ruimte tussen de Wadden en de grondwal wordt gladgetrokken, ingezaaid en krijgt een tijdelijke speelvoorziening. De planning is dit te realiseren na de bouwwerkzaamheden en bij bewoning van de 34 rijwoningen. Het definitief inrichten van dit gebied, inclusief een permanente speelplek op Eiland II, zal worden gerealiseerd in een latere fase als de zuid- en oostrand worden afgebouwd.
 • In Westergouwe worden bewoners betrokken bij de ontwikkeling van een speelplek, zo ook in dit geval. Informatie hoe dit proces verloopt volgt t.z.t. via de bewonersportal.

Waarom is er niet gekozen voor verkoop van kleinere kavels? Is er onderzoek gedaan naar vrije kavels van rond de 200 / 250 m2?

 • Aanvankelijk waren er meer dan 100 gegadigden voor kavels op Eiland II, waarmee we open het gesprek zijn aangegaan wat betreft formaat en plek. Uiteindelijk zijn er 20 kavels verkocht, staan er nog 3 kavels te koop en is de aanwas van nieuwe geïnteresseerden zeer beperkt. Dit ondanks inzet van 2 extra makelaarskantoren en actieve promotie door Projectbureau Westergouwe.
 • Wij betwijfelen ten zeerste of een ruim en luchtig milieu kan worden gerealiseerd met kavels van 200 / 250 m2.
 • Het uitgangspunt is bij elke fase vrije kavels aan te bieden. Zo ook voor de Westergouwe-II, waarvan de verkoop op korte termijn zal starten.

180209_Eiland II