beantwoording openstaande vragen inloopspreekuur

12.02.2018

Hieronder de beantwoording van de vragen die tijdens het inloopspreekuur van wethouder Tetteroo (dd 3 februari) niet beantwoord konden worden. De antwoorden zijn geclusterd per onderwerp.

 

UITBLIJVEN FIETSVERBINDING
Moeten er vanwege veiligheid niet 2 wegen het eiland af zijn?

 • Het is zeer vervelend en onwenselijk dat de ontsluiting er nog niet is. De nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte van de (tijdelijke) situatie. De verbinding tussen Eiland I en Eiland II heeft een voldoende breed profiel en mag niet worden gestremd door bouwverkeer.

Kan er een busje gaan rijden naar de scholen?

 • Helaas kunnen we dit niet realiseren. Het is een te dure en complexe maatregel, mede omdat er gedurende de hele dag een bus paraat zou moeten staan om ritten te verzorgen naar meerdere scholen op verschillende tijden.

 

AFVAL
Kunnen er meer ondergrondse containers voor restafval komen?

 • De gemeente Gouda hanteert als beleid dat de ondergrondse containers zodanig over de wijk verdeeld zijn dat per container de loopafstand nooit meer dan 150 meter bedraagt en er niet meer dan 80 wooneenheden zijn aangesloten.
 • De ondergrondse restafvalcontainers worden op logische plekken in de wijk gesitueerd, bijvoorbeeld bij uitvalswegen. Er kan alleen bij incidentele gevallen een container worden bijgeplaatst.
 • De containers worden geleegd na een x-aantal aanbiedingen (en niet meer op vaste momenten in de week). De container stuurt automatisch een signaal naar Cyclus waardoor er tijdig, ook bij weekenden, geleegd wordt.

 

VOORZIENINGEN
Wanneer komt er een kinderdagverblijf voor onder de 2?

 • De kinderopvang in het Kindcentrum in handen van Quadrant, nu voor kinderen vanaf 2 jaar. Men is zich bewust van de vraag naar opvang vanaf 0 jaar en er wordt naar gekeken wanneer men de opvang van 0-2 jaar wel kan aanbieden. Nieuws hierover zullen we ook via de bewonersportal delen.

De bushalte N207 heeft geen voorzieningen en is onveilig. Wat wordt hieraan gedaan?

 • Het Openbaar Vervoer wordt verzorgd door PZH en huidige concessiehouder Arriva. Westergouwe heeft overleg met PZH en Arriva om extra aandacht te vragen voor deze situatie.
 • U doet er goed aan zich ook te richten naar PZH en Arriva.

 

OPENBARE RUIMTE
Hondenuitwerpselen. Waarom zijn er geen bakken voor uitwerpselen van honden?

 • Het is beleid van gemeente Gouda geen afvalbakken, ook niet speciaal voor hondenpoep, te plaatsen.

 

VERKEER
De hoek naast het appartementencomplex van Woonpartners (Warande / B v Dijkesingel) is gevaarlijk voor voetgangers. Kan hier een barrière geplaats worden?

 • Aan de zijde van het appartementengebouw is geen oversteek. Men dient over te steken aan de overzijde van de straat (Warande), waar een voetpad naar de Van Dijkesingel is. Verwachting is dat het aanbrengen van een barrière in de vorm van bijvoorbeeld een bloembak niet een oplossing is om voetgangers die hier toch willen oversteken tegen te houden.

Waarom zijn er geen zebrapaden in Westergouwe?

 • Er wordt terughoudend met zebrapaden (voetgangersoversteekplaatsen) omgegaan omdat deze zorgen voor ‘schijnveiligheid’. Alleen op specifieke locaties met veel verkeersbewegingen (zoals in winkelgebieden of rondom scholen) is een zebrapad een optie. Dat is in Westergouwe nog niet aan de orde.